Implementatie Begeleiding

Aanbod

Ik help u bij de implementatie van uw nieuwe didactische programma of methode.

De aanpak die ik hanteer gaat uit van de vaardigheden die het team reeds bezit. We werken stap voor stap naar de nieuwe werkwijze.

De expertise zit in de didactiek, leerlijnen en leerdoelen, doelgericht werken.
Deelgebieden; begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen.

Implementatie van

Dyslexie en Dyscalculie protocol

Het dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol (ERWD) zijn beide gemaakt om het lees-, spelling- en rekenonderwijs te ondersteunen. 

Bij de implementatie geloof ik niet in een document dat in de kast staat. Wel in protocollen die ingebed zijn in de cyclus van de leerlingzorg, in combinatie met het uitbreiden van kennis en vaardigheden van leerkrachten.