Rekenproblemen

Ik help kinderen met rekenproblemen door aan te sluiten bij wat ze al kunnen en door aan te sluiten bij hun aanpak.

In het onderzoek wordt het niveau en de aanpak getoetst en geobserveerd. Hierbij worden moderne toetsen gebruikt en de nieuwste inzichten uit het protocol ERWD.

Er wordt gebruik gemaakt van het handelingsmodel; als het kind zegt dat een verhaaltjessom niet lukt, kan hij of zij het dan wel middels een model of materiaal? Zo ga ik op zoek naar de mogelijkheden van het kind.

Er wordt met het kind geoefend om via rekenstappen tot een goede oplossing te komen. 

Bij een individuele behandeling worden ook de interesses van het kind gebruikt om de motivatie te vergroten.

Dyscalculie

Als kinderen zeer langdurig problemen hebben bij het rekenen, zou er sprake kunnen zijn van dyscalculie.

De behandeling richt zich op het vergoten van het zelfvertrouwen en de vaardigheden

Samen met de leerkracht worden de beschermende en belemmerende factoren goed bekeken. We kijken naar wat het kind nodig heeft in de behandeling en in de klas. 

Ik ben behandelaar dyscalculie, heb mijn opleiding gevolgd bij Hans van Luit (van protocol ERWD), Joep van Vugt en Henk Logtenberg.

Het aanbod kan worden aangepast aan uw doelen en uw organisatie. Neem gerust contact op om te kijken wat ik voor u kan betekenen!