Lezen en Spelling

Ik help kinderen met lees- en spellingproblemen door aan te sluiten bij wat ze kunnen en gebruik te maken van hun interesses en sterke punten.

De behandeling richt zich op het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheid, vergroten van de motivatie en, indien nodig, leren omgaan met ondersteunende materialen. 

Begrijpend Lezen

Lezen met begrip is een belangrijke vaardigheid. We kennen allemaal wel het gevoel na het lezen van een tekst; 'wat stond hier nu eigenlijk?' Het is frustrerend als je dat gevoel als kind regelmatig hebt.

Door middel van effectieve methodes gemixt met de nodige creativiteit wordt er gewerkt aan het vergroten van het begrip bij het lezen.

Dyslexie

Als kinderen langdurig problemen hebben bij het lezen en/of de spelling en maar niet vooruit lijken te gaan, zou er sprake kunnen zijn van dyslexie.

Ik bied behandeling bij vermoedens van dyslexie en bij vastgestelde dyslexie.

In samenwerking met Praktijk Van A Tot LeZen wordt behandeling gegeven aan kinderen met ernstige dyslexie binnen de vergoede zorg.
(ED, vanaf 1 januari 2022 vervalt de norm enkelvoudig).