Subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Na de lange lockdown door de corona maatregelen zijn er verschillende subsidies ingezet vanuit het ministerie van OC&W. Vanuit dit programma (NPO) ben ik in te zetten voor al uw vragen op gebied van didactiek, bijvoorbeeld;

  • Het opzetten van eigen leerlijnen;
  • Ontwikkelperspectieven;
  • Aansturing van leraarondersteuners & leerkrachten;
  • Aansturing van taalklassen & rekenklassen;
  • Alle zorg op school bij (vermoedens van) dyslexie & dyscalculie;
  • RT, IB, AB.


Menukaart NPO:
Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

  • een-op-een begeleiding
  • instructie in kleine groepen
  • leren van en met medeleerlingen
  • feedback